My Image 28

3. Stik de bies aan de goede kant van het voorpand. Beide stiklijnen moeten dezelfde lengte hebben 4. Knip de naad van het voorpand precies tot aan het stiksel in. Knip de biezen niet in 6. Stik de paspel in de zak, zie tutorial 6.1. Verstevig de zakingang aan de verkeerde kant van de st rg es op n 6.5. Knip vanaf de kniplijn schuin naar de stiksels van de paspelstrook 6.6. Vouw de paspels naar elkaar. Zorg hierbij dat het driehoekje aan de zijkant naar binnen valt. 6.7. Stik het driehoekje aan de binnenkant vast 6.8. Stik aan de goede kant langs de paspelstroken 7. Stik de zakken op het voorpa n het voor- en achterpand. 10. Sluit de mouw. 11. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens 12. Stik een zoom aan de onderkant van de mouw. 13. Stik de sch beleg van voo et de goede kanten op elkaar 16. Stik het beleg vanaf de voorkant van de bies aan de hals 17. Geef inknipjes in de halsnaad 18. Vouw het beleg naar binnen en stik aan de goede kant op belegbreedte door 1,5 1,5 0,75 0,75 Zakbreedte / Pocket width / Taschenbreite 1 4 6 A A A 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3a an de goede kant v n het voorpand. moeten deze fde lengte hebben 4. Knip de naad van het voorpand precies tot aan het stiksel in. Knip d biezen niet in 6. Stik de paspel in de za , zie tutorial 6.1. Verstevig de zakingang aan de verkeerde k nt van de stof 6.2. Mar stiklijne texti lp p vanaf de kniplij naar de stiksels van elstrook 6.6. Vouw de paspels naar elkaar. Zorg hierbij dat het drieho kje a n de zijkant naar binnen valt. 6.7. Stik het driehoekje aan d binnenkant vast 6.8. Stik aan de goede kant la gs de paspelstroken 7. Stik de zakken op he voorp nd. Laat d zijnade erpand. 10. Sluit de mouw. 11. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens 12. Stik een zoom aan de onderkant van de mouw. 13. Stik de schoudernaden van he beleg van voorpand n achterpa n op lkaar 16. Stik het beleg vanaf de voorkant van de bies aan de hals 17. Geef inknipjes in de halsnaad 18. Vouw het beleg naar binnen en stik aan de goede kant op belegbre dte d or 1 1,5 1,5 0,75 0,75 Zakbreedte / Pocket width / Taschenbreite 1 3a 2 4 6 A A A 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3a 5. Leg de rechterbies op de linkerbies. Stik aan de verkeerde kant de naad van het voorpand op de biezen vast 20. Stik knoopsgaten in de rechter polobies en zet de knopen op de linker polobies A 6 6 5 4 1 1 1 1 3a ede kant van het voorpand. dezelfde lengte hebben 4. Knip de naad van het voorpand precies tot aan het stiksel in. Knip de biezen niet in 6. Stik de paspel in de zak, zie tutorial 6.1. Verstevig de zakingang aan de verkeerde kant van de stof 6.2. Markeer de stiklijnen met e textielpotlood. de kniplijn stiksels van 6.6. Vouw de paspels naar elkaar. Zorg hierbij dat het driehoekje aan de zijkant naar binnen valt. 6.7. Stik het driehoekje aan de binnenkant vast 6.8. Stik aan de goede kant langs de paspelstroken 7. Stik de zakken op het voorpand. Laat de zijnaden open. 10. Sluit de mouw. 11. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens 12. Stik een zoom aan de onderkant van de mouw. 13. Stik de schoudernaden van het beleg van voorpand en achterpand. ar 16. Stik het beleg vanaf de voorkant van de bies aan de hals 17. Geef inknipjes in de halsnaad 18. Vouw het beleg naar binnen en stik aan de goede kant op belegbreedte door 19. Stik e 1,5 1,5 0,75 0,75 Zakbreedte / Pocket width / Taschenbreite 1 3a 2 4 A A 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3a t voorpand. hebben 4. Knip de naad van het voorpand precies tot aan het stiksel in. Knip de bieze niet in 6. Stik de paspel in de zak, zie tutorial 6.1. Verstevig de zakingang aan de verkeerde kant van de stof 6.2. Markeer de zakingang en stiklijnen met een uitwasbaar textielpotlood. 6.6. Vouw de paspels naar elkaar. Zorg hierbij dat het driehoekje aan de zijkant naar binnen valt. 6.7. Stik het driehoekje aan de binnenkant vast 6.8. Stik aan de goede kant langs de paspelstroken 7. Stik de zakken op het voorpa d. Laat de zijnaden open. 8. 10. Sluit de mouw. 11. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens 12. Stik een zoom aan de onderkant van de mouw. 13. Stik de schoudernaden van het beleg van voorpand en achterpand. 16. Stik het beleg vanaf de voorkant van de bies aan de hals 17. Geef inknipjes in de halsnaad 18. Vouw het beleg naar binnen en stik aan de goede kant op belegbreedte door 19. Stik een zoom aan de 1,5 1,5 0,75 0,75 Zakbreedte / Pocket width / Taschenbreite 3a 2 4 A A 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3a 6.1. Verstevig de zakingang aan de verkeerde kant van de stof 6.2. Markeer de zakingang en stiklijnen met een uitwasbaar textielpotlood. 6.3. Speld de paspelstroken op de aangegeven lijnen stroken 7. Stik de zakken op het voorpand. Laat de zijnaden open. 8. Stik de schoudernaden van het voorpand en achterpand en zoom aan de nt van de mouw. 13. Stik de schoudernaden van het beleg van voorpand en achterpand. 14. Stik het beleg aan de bies van de polosluiting 2 3 3a A A A 6 6 6 5 4 4 1 1 1 2 3a e belegdelen. et stofschema helft van sluiting. 5. Leg de rechterbies op de linkerbies. Stik aan de verkeerde kant de naad van het voorpand op de biezen vast 6.4. Stik ze vast en zorg dat de stiksels precies op gelijke hoogte liggen 6.5. Knip vanaf de kniplijn schuin naar de stiksels van de paspelstrook 6.6. Vouw de paspels naar elkaar. Zorg hierbij dat het driehoekje aan de zijkant naar binnen valt. 9. Stik de zijnaden van het voor- en achterpand. 10. Sluit de mouw. 15. Vouw de bies met de goede kanten op elkaar 16. Stik het beleg vanaf de voorkant van de bies aan de hals 20. Stik knoopsgaten in de rec zet de knopen op de linker po 1 5 6 A A A 6 6 6 6 5 4 4 4 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3a e belegdelen. et stofschema helft van sluiting. 5. Leg de rechterbies op de linkerbies. Stik aan de verkeerde kant de naad van het voorpand op de biezen vast 6.4. Stik ze vast en zorg dat de stiksels precies op gelijke hoogte liggen 6.5. Knip vanaf de kniplijn schuin naar de stiksels van de paspelstrook 6.6. Vouw de paspels naar elkaar. Zorg hierbij dat het driehoekje aan de zijkant naar bi nen valt. 6.7 bin 9. Stik de zijnaden van het voor- en achterpand. 10. Sluit de mo w. 15. Vouw de bies met de goede kanten op elkaar 16. Stik het beleg vanaf de voorkant an de bies aan de hals 20. Stik knoopsgaten in de rechter polob zet de knopen op de linker polobies 1 5 6 A A A 6 6 6 6 5 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3a belegdelen. stofschema elft van iting. 5. Leg de rechterbies op de linkerbies. Stik aan de verkeerde kant de naad van het voorpand op de biezen vast 6.4. Stik ze vast en zorg dat d stiksels precies op gelijke hoogte liggen 6.5. Knip vanaf de kniplijn schuin naar de stiksels van de asp lstrook 6.6. Vouw de paspels naar elkaar. Zorg hierbij dat het driehoekje a n de zijkant naar binnen v lt. 6.7. Stik het d binnenkant v 9. Stik de zijnaden van het voor- en achterpand. 10. Sluit de mouw. 1 15. Vouw de bies met de goede kanten op elkaar 16. Stik het beleg vanaf de voorkant van de bies aan de hals 20. Stik knoopsgaten in de rechter polobies en zet de knopen op de linker polobies 1 5 A A A 6 6 6 6 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3a eseline® op de belegdelen. re delen op het stofschema eseline op de helft van voor de polosluiting. 5. Leg de rechterbies op de linkerbies. Stik aan de verkeerde kant de naad van het voorpand op de biezen vast 6.4. Stik ze vast en zorg dat de stiksels precies op gelijke hoogte liggen 6.5. Knip vanaf de kniplijn schuin naar de stiksels van de paspelstrook 6.6. Vouw de paspels naar elkaar. Zorg hierbij dat het driehoekje aan de zijkant naar binnen valt. 6.7. Stik het driehoekje aan de binnenkant vast 6.8. Stik a 9. Stik de zijnaden van het voor- en achterpand. 10. Sluit de mouw. 11. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij o 15. Vouw de bies met de goede kanten op elkaar 16. Stik het beleg vanaf de voorkant van de bies aan de hals 17. Geef inknipjes in de halsnaad 20. Stik knoopsgaten in de rechter polobies en zet de knopen op de linker polobies 1,5 0, 0, Zakbreedte / Poc 1 4 5 6 A A A 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3a de belegdelen. het stofschema e helft van sluiting. 5. Leg de rechterbies op de linkerbies. Stik aan de verkeerde kant de naad van het voorpand op de biezen vast 6.4. Stik ze vast en zorg at de stiksels precies op gelij e hoogte liggen 6.5. Knip vanaf de kniplijn schuin naar de stiksels van de paspelstrook 6.6. Vouw de paspel naar el aar. Zorg hierbij dat het drieho kje aan de zijkant naar binnen valt. 6.7. Stik het driehoekje aan de binnenkant vast 6.8. Stik aan de goede kant la gs de pasp 9. Stik de zijnaden van het voor- en achterpand. 10. Sluit de mouw. 11. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens 12. Stik onder 15. Vouw de bies met de goede kanten op elkaar 16. Stik het beleg vanaf de vo rkant van de bies aan de hals 17. Geef inknipj in de halsnaad 20. Stik k oopsgat n in d rechter polobi s en zet de knopen op de linker polobies 1,5 1,5 0,75 0,75 1 4 5 6 A A A A 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3a 6.1. Verstevig de zakingang aan de verkeerde kant van de stof 6.2. Markeer de zakingang en stiklijnen met een uitwasbaar textielpotlood. 6.3. Speld de paspelstroken op de aa gegeven lij en 7. Stik de zakken op het voorpand. Laat de zijnaden open. 8. Stik de schoudernaden van het voorpan en achterpand de uw. 13. Stik de schoudernaden van het beleg van voorpand en achterpand. 14. Stik het beleg aan de bies van de polosluiting leg naar binn n en stik ant op belegbreedte door 19. Stik een zoom aan de onderkant van de jurk 2 3 3a A A A 6 6 6 5 4 4 1 1 1 1 1 2 3a of 6.2. Markeer de zakingang en stiklijnen met een uitwasbaar textielpotlood. 6.3. Speld de paspelstroken op de aa gegeven lijnen nd. Laat de zijnaden open. 8. Stik de schoudernaden van het voorpand en achterpand udernaden van het pand en achterpand. 14. Stik het beleg aan de bies van de polosluiting 19. Stik een zoom aan de onderkan v n de jurk 2 3 3a A A A 6 6 5 4 1 1 1 2 3a 5. Leg de rechterbies op de linkerbies. Stik aan de verkeerde kant de naad van het voorpand op de biezen vast 6.4. Stik ze vast en zorg dat de stiksels precies op gelijke hoogte liggen 6.5. Knip vanaf de kniplijn schuin naar de stiksels van de paspelstrook 6.6. Vouw de paspels naar elkaar. Zorg hierbij dat het driehoekje aan de zijkant naar binnen valt. 6.7. Stik het driehoekje aan d binnenkant vast 9. Stik de zijnad n van het voor- en achterpand. 10. Sluit de mouw. 11. Stik de mouw 15. Vouw de bies met de goede kanten op elkaar 16. Stik het beleg vanaf de voorkant van de bies aan de hals 17. Geef 20. Stik knoopsgaten in de rechter polobies en zet de knopen op de linker polobies 5 A A A A 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3a 5. Leg de rechterbies op de linkerbies. Stik aan de verkeerde kant de naad van het voorpand op de biezen vast 6.4. Stik ze vast en zorg dat de stiksels precies op gelijke hoogte liggen 6.5. Knip vanaf de kniplijn schuin naar de stiksels van de paspelstrook 6.6. Vouw de paspels naar elkaar. Zorg hierbij dat het driehoekje aan de zijkant naar binnen valt. 6.7. Stik het driehoekje aan de binnenkant vast 9. Stik de zijnaden van het voor- en achterpand. 10. Sluit de mouw. 11. Stik de mouw in het armsgat. Le 15. Vouw de bies met de goede kanten op elkaar 16. Stik het beleg vanaf de voorkant van de bies aan de hals 17. Geef inknipjes in e hals 20. Stik knoopsgaten in de rechter polobies en zet de knopen op de linker polobies 4 5 A A A A 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3a 5. Leg de rechterbies op de linkerbies. Stik aan de verkeerde kant de naad van het voorpand op de biezen vast 6.4. Stik ze vast en zorg dat de stiksels precies op gelijke hoogte liggen 6.5. Knip vanaf de kniplijn schuin naar de stiksels van de paspelstrook 6.6. Vouw de paspels naar elkaar. Zorg hierbij dat het driehoekje aan de zijkant naar binnen valt. 6.7. Stik het driehoekje aan de binnenkant vast 6.8. Stik aan de goede kant langs de paspels 9. Stik de zijnaden van het voor- en achterpand. 10. Sluit de mouw. 11. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens 12. Stik ee onderkan 15. Vouw de bies met de goede kanten op elkaar 16. Stik het beleg vanaf de voorkant van de bies aan de hals 17. Geef inknipjes in de halsnaad 18. aan 20. Stik knoopsgaten in de rechter polobies en zet de knopen op de linker polobies 1 4 5 A A A A 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3a erde kant n an 6.6. Vouw de paspels naar elkaar. Zorg hierbij dat het driehoekje aan de zijkant naar binnen valt. 6.7. Stik het driehoekje aan de binnenkant vast 6.8. Stik aan de goede kant langs de paspelstroken 7. Stik de zakken op het voorpand. Laat de zijnaden open. 10. Sluit de mouw. 11. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens 12. Stik een zoom aan de onderkant van de mouw. 13. Stik de schoudernaden van het beleg van voorpand en achterpand. 16. Stik het beleg vanaf de voorkant van de bies aan de hals 17. Geef inknipjes in de halsnaad 18. Vouw het beleg naar binnen en stik aan de goede kant op belegbreedte door 19. Stik een zoom 20. Stik knoopsgaten in de rechter polobies en zet de knopen op de linker polobies 1,5 1,5 0,75 0,75 Zakbreedte / Pocket width / Taschenbreite 3a 2 4 A A 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3a aan de verkeerde kant van de stof textielpotlood. de paspels naar elkaar. ij dat het driehoekje aan naar binnen valt. 6.7. Stik het driehoekje aan de binnenkant vast 6.8. Stik aan de goede kant langs de paspelstroken 7. Stik de zakken op het voorpand. Laat de zijnaden open. 8. Stik de schou de mouw. 11. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens 12. Stik een zoom aan de onderkant van de mouw. 13. Stik de schoudernaden va het beleg van voorpand en achterpand. 14. Stik het leg vanaf de voorkant van e hals 17. Geef inknipjes in de halsnaad 18. Vouw het beleg naar binnen en stik aan de goede kant op belegbreedte door 19. Stik een zoom aan de onderkant v tik knoopsgaten in de rechter p lobies en de knopen op de linker polobies 1,5 1,5 0,75 0,75 Zakbreedte / Pocket width / Taschenbreite 3a 2 4 A A 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3a het driehoekje aan de ant vast 6.8. Stik aan de goede kant langs de paspelstroken 7. Stik de zakken op het voorpand. Laat de zijnaden open. 8. Stik de schoudernaden van het voorpand en achterp 11. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens 12. Stik een zoom aan de onderkant van de mouw. 13. Stik de schoudernaden van het beleg van voorpand en achterpand. 14. Stik het beleg aan de bies van de polosluiting 17. Geef inknipjes in de halsnaad 18. Vouw het beleg naar binnen en stik aan de goede kant op belegbreedte door 19. Stik een zoom aan de onderkant van de jurk n 2 3 3a 4 A A A 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3a 3a 5. Leg de rechterbies op de linkerbies. Stik aan de verkeerde kant de naad van het voorpand op de biezen vast 4. Stik ze vast en org d t de stiksels precies op elijke hoogte liggen 6.5. Knip vanaf de kniplijn schuin naar d stiksels van de paspelstrook 6.6. Vouw de paspels naar elkaar. Zorg hierbij dat het driehoekje aan de zijkant naar binnen valt. 6.7. Stik het riehoekje aan de binnenkant vast 6.8. Stik aan de goede ka t langs de paspelstroken 7. Stik de za Stik de zijnaden van het voor- en achterpa d. 10. Sluit de mouw. 11. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens 12. Stik een zoom aan de onderkant van de mouw. 15. Vouw de bies met de goede kanten op elkaar 16. Stik het beleg vanaf de voorkant van de bies aan de hals 17. Geef inknipjes in de halsnaad 18. Vouw het beleg naar binn aan de goede kant op belegb 20. Stik knoopsgaten in de rechter polobies en zet de knopen op de linker polobies 4 5 A A A A A 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3a 3a nkerbies. Stik aan de verkeerde kant p de biezen vast 6.5 Knip vanaf de kniplijn schuin naar stiksels van de paspelstrook 6.6. Vouw de spels naar elkaar. Zor hier ij dat het driehoekje aa de zijkant naar binnen valt. 6.7. Stik het driehoekje aan de binnenkant vast 6.8. Stik aan de goede k nt langs d paspelstroken 7. Stik de zakken op het voorpand. Laat r- en achterpand. 10. Sluit de mouw. 11. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens 12. Stik een zoom aan de onderkant van de mouw. 13. Stik de schoudernad beleg van voorpand en de kanten op elkaar 16. Stik het beleg vanaf vo rkant van de bi s aan de h ls 17. Geef inkni jes in de halsnaad 18. Vouw h t beleg naar binnen n stik aan de goede k t op bel gbreedte door 20. Stik knoopsgaten in de rechter polobies en zet de knopen op de linker polobies 3a 2 4 A A A A A 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3a 3a t 6.6. Vouw de pasp ls naar elkaar. Zorg hierbij dat het driehoekje aan de zijkant naar binnen valt. 6.7. Stik het dri ho kj aa de binn nkant vast 6.8. Sti aan de goede kant langs de paspelstroken 7. Stik de zakken op het voorpand. Laat de zij de o en. 8. S 10. Sluit de mouw. 11. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens 12. Stik een zoom aan de onderkant van de mouw. 13. Stik de schoudernaden van het b leg voorpand en achterpand. . Stik het beleg vanaf de voorkant van e bies aan de hals 17. Geef inknipjes in de halsnaad 18. Vouw het beleg naar binnen en stik aan de goede kant p belegbreedte door 19. Stik e n zoom n de o 20. Stik k oopsgat n in de rechter polob es en z t de knop n op de linker p lobies 3a 2 4 A A A 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3a 3a n 6.7. Stik het driehoekje aan de binnenkant vast 6.8. Stik aan de goede kant langs de paspelstroken 7. Stik de zakken op het voorp nd. Laat de zijnaden open. 8. Stik de schoudernaden van het voo 11. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens 12. Stik een zoom aan de onderkant van de mouw. 13. Stik de schoudernaden van het beleg van voorpand en achterpand. 14. Stik het b a de bies van d van 17. Geef inknipjes in de halsnaad 18. Vouw het beleg naar binnen en stik aan de goede kant op belegbreedte door 19. Stik een zoom aan de onderkant van de jurk rechter polobi s en polobies 2 3 3a 4 A A A 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3a 3a an de 6.8. Stik aan de goede kant langs de paspelstroken 7. Stik de zakken op het voorpand. Laat de zijnaden open. 8. Stik de schoudernaden van het voorpand en achterpand mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens 12. Stik een zoom aan de onderkant van de mouw. 13. Stik de schoudernaden van het beleg van voorpand en achterpand. 14. Stik het beleg a n de bi s van de polosluiting Geef inknipjes in de halsnaad 18. Vouw het beleg naar binnen en stik aan de goede kant op b legbreedt door 19. Stik een zoom aan de onderkant van de jurk 2 3 3a 4 A A A 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3a 3a 5. Leg de rechterbies op de linkerbies. Stik aan de verkeerde kant de naad van het voorpand op de biezen vast 9. Stik de zijnaden van het voor- en achterpan . 10. Sluit de mouw. 1 15. Vouw de bies met de goede kanten op elkaar 16. Stik het beleg vanaf de voorkant van de bies aan de hals 20. Stik knoopsgaten in de rechter polobies en zet de knopen op de linker polobies 5 A A 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3a Tutorial M2401 Dress step 4 step 6-3 step 5 step 6-1 step 6-2 step 6-4 step 6-5 step 6-6 + 6-7 step 6-8 step 3 step 10 step 11 st p 12 step 13 step 14 step 7 step 8 ste 9 step 17 step 18 ste 19 step 20 step 15 step 16 Einen Saum an die Unterseite des Kleids steppen. 20. Knopflöcher in die rechte Polo-Abschlussblende nähen und die Knöpfe auf die linke Polo-Abschlussblende nähen. Fr nçais Pièces du patron: 1. Devant 1x A NOIR 2. Parementuredudevant 2x ANOIR 3. Dos 1x A VERT 3a. Parementure du dos 1x A VERT 4. Manche 2x A VERT 5. Poche 2x A NOIR 6. Patte polo 2x A NOIR Les pièces 1 et 2 sont divisées en 2 pièces sur la feuille de patrons; 1 et 1A, 2 et 2A. Voir les marquages du montag . Dessiner la pièce 3a à partir de pièce 3. C uper sur mesure: (Lessurplusdecouturesontàrajouter) A. Pièce passepoil 16 x 1,5 cm. 4x Instructions: 1. Ent iler les pièce de laparementure. Voir les parties plus foncées sur le plan de coupe. 2. Entoiler à mi-hauteur des pattes polo. 3. Coudre le biais sur sur l’endroit du devant. Les deux lignes de couture doivent avoir la même longueur. 4. Couper la couture du devant exactement jusqu’à la piqûre. Ne pas couper les bandes de la patte. 5. Mettre la pièce droite sur la pièce gauche. Coudre sur l’envers la couture du devant sur les bandes de la patte polo. 6. Coudre le pas epoil dans la poche, voir le tutoriel. 6.1. Renforcer l’entrée de la poche sur l’envers du tissu. 6.2. Marquer l’entrée de la poche et l s lignes de couture avec un crayon en tissu lavable. 6.3. Épingler les pièce passepoilées le longdes lignes tracées. 6.4.Coudre-lesetassurez-vousque les coutures sont à la même hauteur. 6.5. Couper en diagonale de la ligne de coupe vers les coutures du passepoil. 6.6. Plier les pièces pa sepoilées les unes aux autres. Assurez-vous que le triangle sur le côté est positionné à l’intérieur. 6.7. Coudre le triangle à l’intérieur. 6.8. Coudre le long des pièces passepoilées sur le côté droit. 7. Coudr les poches sur le devant. Laisser les coutures latérales ouvertes. 8. Coudre les coutures d’épaules du devant etdudos. 9. Coudre lescoutures latér les du devant et du dos. 10. Fermer la manche. 11. Coudre la manche dans l’emmanchure en faisant attention aux repères. 12. Coudre un ourlet su le bas de la manche. 13. Coudre les coutures d’ép ules de la parementure du devant et du dos. 14. Coudre la parementure sur la patte polo. 15. Plier la parementure en double envers contre envers. 16. Coudre la parementure depuis le devant de la parementure au cou. 17. Faire de petites incisions dans la couture d’encolur . 18. Plier la parem nture vers l’intérieur et coudre à l’endroit sur la largeur de la parementure. Coudre l long de la patte olo. 19. Faire un ourlet au bas la rob . 20. Coudre les boutonnières sur la patte polo droit et coudre les boutons sur la patte polo gauche. 37

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0ODQzMw==